Om programmet

Atheno Digital er eit kompetanseprogram for strategiske leiarar som ynskjer å styrke konkurransekrafta i si bedrift. Bli med den mest spennande reisa du kan delta på i 2018!

Gevinst

Som deltakar på Atheno Digital får du auka kunnskap om sentrale problemstillingar, løysingar og moglegheiter knytt til digitalisering. Med hovudvekt på moglegheiter!

– Me må framover byggje kunnskap, dele ressursar og erfaringar på tvers av næringar, forsking, utdanning og myndigheiter. Kompetanseprogrammet Atheno Digital er ein viktig byggjestein i dette arbeidet!

Astrid Kjellevold, dagleg leiar Atheno AS

– Skal ein nå nye marknader, effektivisere og drive innovasjon, må ein parallelt forstå og meistre arbeidet med digitalisering!

Lene Pilskog, prosjektleiar Atheno Digital

Hausten 2018 - Reint praktisk

Hausten 2018 gjennomfører Atheno kompetanseprogrammet aDigital for GCE Subsea og SNU-programmet til Innovasjon Norge.

Programmet vert arrangert over to samlingar á to dagar. Fyrste samling vert arrangert på Grand Hotel Terminus, Bergen. Samling to vert arrangert på idylliske Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll kommune. Her vert det lagt opp til overnatting. Du får mentalt påfyll frå dei beste innleiarane innan emnet, arbeide med din bedrifts digitale strategi, og du får sjølvsagt smakfull mat og drikke undervegs.

 

Samling 19. – 20.november, Grand Hotel Terminus

Samling 4. – 5. desember, Bekkjarvik Gjestgiveri

 

Medlemmer av GCE Subsea kan melde sin interesse her.

Medlemmer av SNU-programmet til Innovasjon Norge kan melde sin interesse her.

Er du ikkje medlem, men ynsker å melde på di bedrift kan du kontakte prosjektleiar Lene Pilskog.

 

I tillegg til oppsatt program haust 2018 tilbyr Atheno skreddersydde opplegg for bedrifter, konsern, klynger og andre aktørar. Ta kontakt for meir informasjon og tilbod.

Møteplasseffekten

Ny kunnskap knytt til digitalisering er hovudessensen i Atheno Digital. Men det er også ein møteplass der du får gode diskusjonspartnarar og høve til erfaringsutveksling med andre i liknande posisjonar. Me får stadig tilbakemeldingar om denne positive effekten frå våre kursdeltakarar.

Høyr frå våre deltakarar

Deltakarbedrifter

For meir informasjon og bestilling
Lene Pilskog
Prosjektleiar Atheno Digital
lene@atheno.no
481 51 050

 

Besøks- og postadresse
Atheno AS
Vabakkjen 6, (Verket, 3. etasje)
5411 Stord

Ei WordPress-løysing frå SYDVEST